بنر سوم
بنر دوم

زخم کاری ِسانسور صدای مهدویان را درآورد

آنلاین نیوز: محمدحسین مهدویان ـ کارگردان «زخم کاری» ـ با انتقاد صریح از رویه سازمان زیرمجموعه صداوسیما ـ ساترا ـ درخصوص سانسورهای اعمال شده بر این مجموعه، تاکید کرد که در صورت ادامه این روند، از انتشار این سریال معذور است.
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول