بنر سوم
بنر دوم

مؤلفه‌های سواد در دنیای امروز از نگاه یونسکو

مؤلفه‌های سواد در دنیای امروز از نگاه یونسکو

انواع سواد از نظر یونسکو:
در قرن ۲۱ شخص با سواد فردی است که پارامترهای زیر را دارا است: . سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، مالی، رسانه، آموزش و پرورش، رایانه و …..

با توجه به بحث‌ها و تحلیل‌های مطرح شده در خصوص تعریف جدیدی از سواد می‌توان نتیجه گرفت در دنیای امروز و با تغییر هر روزه زندگی که از طریق تکنولوژی اتفاق می‌افتد اهمیت آموزش مهارت‌های درست زیستن را نباید نادیده گرفت که این امر می‌تواند با تکیه‌بر پرورش و آموزش انواع سواد از طریق کارگاه‌ها و تمرین‌های علمی در مدارس و آموزشگاه‌های مکمل مدارس اتفاق بیافتد و کاهش تأکید بر آموزش و تکیه بیشتر بر پرورش در حوزه آموزش و پرورش و نیز دور شدن از آموزش تئوری و تکیه‌بر مهارت‌آموزی علمی در حوزه‌های مهارت‌های زندگی و سوادهای مهارتی می‌تواند در این امر راه گشا باشد.

پی دی اف مقاله را در لینک پایین مشاهده کنید:

انواع سواد از نظر یونسکو

گردآورندگان: دکتر سید وحید عقیلی
دکتر مریم گلی maryam.goli@yahoo.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 20 =