بنر سوم
بنر دوم

این مصوبه برای شورای حل اختلاف نان دارد!

این مصوبه برای شورای حل اختلاف نان دارد!

این مصوبه برای شورای حل اختلاف نان دارد!

آنلاین نیوز: درآمدهای هنگفت ناشی از طرح دعاوی در شوراهای حل اختلاف کشور موجب شده تا این مجموعه از محوریت و ماموریت خود برای ایجاد صلح و سازش دور و هر روز فربه‌تر شود.

راقم اخیراً برای طرح دادخواست در شورای حل اختلاف در تهران حاضر شدم؛ با این تصور که قرار است در بادی امر و مبتنی بر عدالت مشارکتی،شیوه صلح و سازش پیشنهاد شود اما در مسیر پیگیری خواسته، واجد اهمیت و اولویت برای آقایان، هزینه‌تراشی و درآمدزایی بود.

ساده‌ترین دادخواست تنظیمی را از راقم با بضاعت اندک سواد حقوقی، دختر خانم جوان در واحد تنظیم شکوائیه که به صورت پیمانکاری در ساختمان شورای حل اختلاف مستقر است، نپذیرفت و گفت اگر می‌خواهی نتیجه بگیری همین که ما می‌گوییم!؟

از اول هم معلوم بود ماجرا چیست؛ هر چه آمار پرونده زیادتر،‌ درآمدها بیشتر! برای یک خواسته( بالفرض، تخلیه عین مستاجره و تادیه اجور معوقه) دو شکوائیه و پرونده تشکیل دادند و هزینه‌ها دو برابر شد؛‌همین! اعتراض هم کردم دوباره گفتند همین که ما می‌گوییم!؟

شان نزول بحث حاضر، اظهارات آقای منتظری دادستان محترم کل کشور است که گفته، اگر موجر بیشتر از ۲۵ درصد اضافه اجاره در تهران، 20 درصد در کلانشهرها و 15 درصد در شهرهای کوچک، خواست مستاجر نه پرداخت کند و نه تخلیه. چرا که این مصوبه ستاد کرونا است و شوراهای حل اختلاف مکلف به اجرای مصوبه هستند.

باید بگویم که اتفاقاً مصوبه ستاد کرونا نه تنها مشکلی را از مستاجر حل نمی‌کند بلکه موجب تنش و دعوای بیشتر خواهد شد؛ اتفاقی که اگر برای دیگران نان نداشته باشد برای شوراهای حل اختلاف نان دارد.

علی اکبر روحنواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 2 =