بنر سوم
بنر دوم

امکانات ورزشی در اختیار کودکان کار و زباله گرد قرار می گیرد

امکانات ورزشی در اختیار کودکان کار و زباله گرد قرار می گیرد

امکانات ورزشی در اختیار کودکان کار و زباله گرد قرار می گیرد

آنلاین نیوز: بر اساس توافق بین دو سازمان ورزش و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، قرار است سازمان خدمات اجتماعی گروههایی از کودکان کار و زباله گرد را شناسایی کند و وقتی که تعداد این کودکان به تعداد کافی رسید که امکان ارائه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی رایگان آنها فراهم باشد، در این زمینه اقدام شود.

آنلاین نیوز:  امیر محسنی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران ، درباره رسیدگی به وضعیت کودکان کار و زباله گرد در سطح شهر تهران، گفت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی جامعه هدفی به نام کودکان کار داریم که توسط سازمان خدمات اجتماعی راهبری می شوند. در واقع یکی از موضوعات اجتماعی شهر تهران همین کودکانی هستند که به هر دلیلی درگیر این نوع کارها در سطح شهر هستند.

او با بیان اینکه زباله گردی و در مجموع کار کردن کودکان یک امر خلاف است و این کودکان مورد ظلم قرار گرفته اند، افزود: کودک وظیفه اش کار کردن نیست و باید کودکی کند و مهارت هایی را فرا بگیرد تا پس از آن بتواند وارد بازار کار شود.

محسنی ادامه داد: در این رابطه تفاهمنامه ای بین دو سازمان ورزش و خدمات اجتماعی درحال انعقاد است که بر اساس آن، چنانچه سازمان خدمات اجتماعی گروههایی را شناسایی کند و زمانی که پیش بینی شود تعداد این کودکان کار به تعداد مشخصی رسیدند که امکان ارائه خدمات در مجموعه ورزشی سازمان ورزش و آموزش ورزشی آنها فراهم باشد، در این زمینه اقدام می شود.

مدیرعامل سازمان ورزش با اشاره به استعدادیابی این کودکان نیز اضافه کرد: به عنوان مثال، بررسی می شود که کودک در یک رشته ورزشی استعداد دارد و براساس آن درهمین زمینه به صورت رایگان آموزش می ببیند تا بتواند در آینده به عنوان یک ورزشکار حرفه ای در آن حوزه فعالیت کند.

به گفته محسنی، سازمان ورزش شهرداری تهران با پروتکلی که در معاونت اجتماعی دارد می تواند آموزش کودکان کار را از محل منابع خود انجام دهد و وجهی را از آنها دریافت نکند.

بر اساس گزارش سایت شهر، او در پایان یادآور شد: سازمان ورزش و ورزشگاههای مناطق شهرداری تهران در سال، حدود سه میلیون نفر مخاطب دارد و این جامعه هدف (کودکان کار) نیز شاید یکی دو هزار نفر بیشتر نباشند که نیاز مشخص به دریافت خدمات و آموزش دارند و امکان این کار وجود دارد.

انتهای پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =