بنر سوم
بنر دوم

سازمان به مثابه یک انسان است

سازمان به مثابه یک انسان است

سازمان به مثابه یک انسان است؛ همان گونه که ممکن است حیات انسان با چالش ربرو شود، حیات سازمانی هم ممکن است با چالش روبرو شود؛ انسان در طول زندگی نهایتا در یک سنی بر قواعد یک مکتب فکری سبک زندگی خودش را اداره و پیش میبرد!

سازمان هم با مکتب فکری بنیان گذاران و مدیران ارشد خودش که با چشم انداز و بیانیه ی ماموریت قرابت دارد، به پیش میرود؛ برای تداوم حیات سازمانی، باید به دنبال امتداد و بهبود این تفکر جهت دهنده در سازمان باشیم!

اولین گام یک مدیر و یا یک بنیان گذار در یک سازمان نوپا، یعنی اولین اقدام اصلی مدیریتی خود، ایجاد مسیر ویژه جانشین پروری است! یکی از سنجه ی  اندازه گیری یک مدیر خوب و آینده نگر که برای حیات سازمان احترام قائل است و برنامه دارد، تربیت جانشین است.

جانشین پروری فرآیندی سخت و تمام وقت است! باید در فضا ها حضور داشت و استعداد ها را شناسایی و سپس شکار و جذب کرد یا به قول فعالان منابع انسانی، تلنت هانتر بود! کار سخت بعد از جذب شروع میشود، پیدا کردن خصوصیات مد نظر در فرد جذب شده! آموزش و پرورش این خاک با استعداد اما خام!

اغلب مدیران و بنیان گذاران در مرحله شناخت و جذب خوب عمل میکنند اما در مرحله ی پرورش و آموزش و ایجاد همسو سازی ذهنی فرد با مکتب فکری و چشم انداز سازمانی به حد کافی وقت نمیگذارند و به علت مشغله های فرعی در میانه رها  میکنند، این فرد اگر سکان کشتی را در دست بگیرد، کشتی سلامت هدایت میشود اما به مقصد دیگری!

مدیران و مربیان جانشین سازی باید نسبت به این مهم توجه داشته باشند که فرآیند رشد سازمان در آینده با شناسایی و انتخاب آغاز میشود و با تربیت، پرورش وهمسو سازی ادامه پیدا میکند و در نهایت با حمایت های فکری و ایجاد اعتبار سازمانی ادامه پیدا میکند.

در حال حاضر که به دلایل گوناگون بقای سازمان به خطر افتاده است، از تغییرات ناگهانی قوانین اداری تا پاندمی بیماری و… برای حفظ کیان سازمانی، برای رسیدن به چشم انداز ها و در نهایت برای باقی ماندن اثری از ما در جهان پیرامون خودمان باید جانشین ادامه دهنده ی اثر ما انتخاب، تربیت و آماده ی هدایت سکان کشتی باشد.

نمونه ی موفق جانشین پروری حضرت محمد (ص) است که در ابتدای کودکی امیر المومنین را انتخاب کرد و بعد از شناخت خصایص ایشان، ایشان را برای آینده ی رهبری اسلام تربیت کردند و در نقاط حساس و کلیدی ایشان را به کار گماردند و در بین همگان این موضوع را بیان میکردند و در نهایت در غدیر جانشین خود را به عموم معرفی کردند؛ یعنی شناخت استعداد، جذب استعداد، تربیت استعداد و در نهایت اعتبار سازی و معرفی به همگان توسط مدیریت ارشد سازمان.

درشیوه و فلسفه ی جانشین پروری همان حکایت معروف که فرزندان خودتان را برای آینده تربیت کنید نع برای در حال حاضر و مطابق زمان خودشان تربیت شان کنید وجود دارد، ما هم باید جانشینان سازمانی را برای آینده تربیت کنیم!

در ایران تعداد انگشت شماری کسب و کاری بالای چند نسل چرخیده و بیش از صد سال داریم!

به دلایل متعددی بیزینس های خانوادگی به سمت تربیت فرزندان یا جذب نیرو های باانگیزه برای ادامه ی راهبری نمیپردازند و زحمات، اعتبار و… بی حاصل از بین میرود.

شاید اصلی ترین دلیل این موضوع را میتوان به نبود این تفکر در بین بنیان گذاران اشاره کرد؛ پادشاهی بی وارث!

رشد و نمو سازمان ها به اتمسفر فعالین انسانی که در سازمان وجود دارند وابسته است، اغلب شاهد این هستیم، مدیران ارشد با علم بر اینکه احتیاج به جانشین دارند و اقدام به جذب جانشین کرده اند، اما سعی در کوتوله نگاه داشتن جانشینان خود میکنند، دلیل این موضوع از ترس عدم اطمینان به خود در ادامه دادن مسیر می آید، مانند اغلب پادشاهان که ولیعهد های مناسب خود را یا به جنگ میفرستادند که کشته شود یا با تربیت های نادرست و… از صلاحیت این افراد را خارج میکردند و بعد کل سلسله پساز انتقال رو به زوال و نابودی پیش میرفته است!

امروزه ما باید بدانیم، اولین و مهم ترین عاملی که موجب بقای ما و بقای سازمان میشود، اهتمام ویژه به جانشین پروری و آماده سازی نسل های مدیریتی به رهبری جانشین اصلی هستیم.

نکته ای که نباید مغفول بماند اجازه رشد دادن و کور نکردن رایحه ی جستجوگری در جانشینان است، سازمان باید ابعاد مختلف را جستجو کند و در زمان مناسب تغییر مسیر مناسبی برای عدم ورود به اقیانوس قرمز داشته باشد؛ ما چقدر برای جانشینان خود احترام قائل هستیم؟!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 20 =