بنر سوم
بنر دوم

آنلاین نیوز: يك پرسه‌گردي ساده در هفته اخير هنرهاي نمايشي طراحي حركت (كرئوگرافي) در تئاتر ممنوع شد؟